MAGYAR MŰVÉSZKÖNYVEK FRANKFURTBAN

 

Magyar művészkönyvek Bibliothekája
Magyar művészkönyvek Frankfurtban
Képzőművészeti projekt a magyar művészkönyvek bemutatására
A művészkönyvek magyarországi története

 

 

 

 

MAGYAR MŰVÉSZKÖNYVEK BIBLIOTHEKÁJA

 


Frankfurter Buchmesse 1999
Ausstellung:"Die Bibliothek
der Künstlerbücher aus Ungarn"
(Library of Artists'books from Hungary)
<La Bibliotheque des Livres d'Artistes Hongrois>
Halle 3.1 C 529

 

A kiállítás kurátora: Kiss Ilona
képzőművész

A kiállításon a következő alkotók munkái kerülnek bemutatásra:
ÁRVA Ilona, BÉKÉS Rozi, BUTAK András, BUDAHELYI Tibor, DAMÓ István, HAÁSZ Ágnes, HARASZTI István, HEGEDŰS 2 László, KISS Ilona, KOVÁCS Péter Balázs, LÁSZLÓ Bandy, LENGYEL András, MOLNÁR István, MÓDER Rezső, PATAKI Tibor, PÉLI Mandula, SÓVÁRADI Valéria, STROE Krisztián, SZILVITZKY Margit, SZYKSZNIAN Wanda

A kiállításon személyesen is megjelennek, s a könyveket képviselik:
Kiss Ilona
A kiállítás kurátora, tervezője
Sóváradi Valéria, Butak András
képzőművész munkatársak

A tervek szerint a kabinetekben a fenti alkotók közül lesz több könyve a következőknek:
BUTAK András, DAMÓ István, HEGEDŰS 2 László, KISS Ilona, LÁSZLÓ Bandy, PATAKI Tibor, PÉLI Mandula, SÓVÁRADI Valéria

A tervek szerint a “Lesesaalban” lesz egy-két könyve a fentiek közül a következőknek:
ÁRVA Ilona, BÉKÉS Rozi, BUDAHELYI Tibor, HAÁSZ Ágnes, HARASZTI István, KOVÁCS Péter Balázs, LENGYEL András, MOLNÁR István, MÓDER Rezső, SOLTI Gizella, STROE Krisztián, SZILVITZKY Margit, SZYKSZNIAN Wanda

 

BibliothekBudahelyi TiborButak AndrásDamó IstvánHaász ÁgnesHaraszty IstvánHegedűs 2 LászlóKiss IlonaKovács Péter BalázsLászló Bandy

Lengyel AndrásMolnár Iscsu IstvánMóder RezsőSolti GizellaSóváradi ValériaStroe KrisztiánSzilvitzky MargitSzyksznian WandaMűvészkönyvekMűvészkönyvekMűvészkönyvek
Klikkeljen a képekre!


MAGYAR MŰVÉSZKÖNYVEK FRANKFURTBAN

 

A Frankfurti Könyvvásár egyik valódi könyvészeti csemegéje a művészkönyv seregszemle. A világ számos országából érkeznek ide egyéni alkotók (Brig Laugier-Paris, Marty Brito-Chile, Katharina Pieper-HomburgJägersburg, Kova-Hamburg, Sine Semljé-Engen, Barbara Fahrner-Frankfurt/London), művész csoportok (Unica T-Frankfurt), műhelyek (ZYPresse-Köln), könyvkereskedők (Druck und Buch-Tübingen), galériák (Litkom-Köln, Despalles-Mainz/Paris), kiadók (Bartkowiaks Forum Book Art-Hamburg, Boza Editor-Barcelona, Pré Nian-Nantes), gyűjtemények (Neues Museum Weserburg Bremen), melyek kimondottan e témára specializálódtak.

Ebben a csodálatos, nemzetközi atmoszférájú közegben lesznek láthatóak a magyar művészkönyvek 1999 októberében, amikor Magyarország e rendezvény vendége lesz. Könyvmunkáink nem ismeretlenek a nagyvilágban, hisz Magyarország több alkalommal rendezett nemzetközi művészkönyv kiállítást, s mi is bemutatkoztunk Párizsban, Bukarestben, Prágában. A frankfurti, vásári helyszín jó alkalom lesz az élő, kortárs művészkönyv képviseletére. A "Bibliothek" kiállítási projekt laza egységbe fonja az egyenként oly markáns formavilágú alkotókat. Kabinet rendszerével alkalmas néhány kiemelkedő alkotó bemutatkozására, akik maguk is "könyvtárnyi" művészkönyvvel, könyvtárggyal bizonyították már nem egy önálló kiállításon a műfaj iránti elkötelezettségüket, magas szakmai nívójukat. Butak András, Hegedűs 2 László, Kiss Ilona, László Bandy, Sóváradi Valéria…

A kiállítás törzsanyagát a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának meghatározó művészei alkotják, így Árva Ilona, Békés Rozi, Damó István, Kovács Péter Balázs, Pataki Tibor, de alkalma lesz bemutatkozni egy frissen diplomázott, fiatal kéztőművésznek is, Péli Mandulának, nagy lehetőséget kapva ezáltal, hogy megméresse magát az igen magas mércéjű, gazdag, európai művészkönyves mezőnyben.

Gazdagítani fogja az anyagot az a néhány egy-egy könyvmunkával szereplő alkotó is, aki a képzőművészet más területén szerzett már ismertséget szobraival vagy festményeivel, de igen jelentős a művészkönyv területén való megnyilvánulása is. Haraszty István, Szilvitzky Margit, Szyksznian Wanda, Lengyel András, Molnár Iscsu István, Solti Gizella, Budahelyi Tibor, Móder Rezső…

A bemutatót nagy várakozás előzi meg, a sikeres megjelenés gyűjtőket, galériákat csalogathat, sőt előfutára lehet egy későbbi, múzeumi kiállításnak is, melyre nagy esély van.

Kiss Ilona
képzőművész
a művészkönyv kiállítás kurátora

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PROJEKT A MAGYAR MŰVÉSZKÖNYVEK BEMUTATÁSÁRA

 

Szinte minden "művészkönyves" életében elékezik az a pillanat, (túl 50, 100 könyvtárgy-Buchobjekt létrehozásán) amikor "könyvtárban" kezd gondolkodni.

Szép hagyomány az ars poetica jellegű könyvtár projektek sora. A "Művészkönyv-Bibliothek" elképzelés poetikus és kultúrtörténeti vonatkozásain kívül, praktikus, használható szerkezetével ideális egy kollektív művészkönyv kiállítás alapjául. Mindezekre figyelemmel javaslom a Frankfurti Könyvvásár látogatóinak a :

"B I B L I O T H E K"

projektet, mely kabinet szerkezetével alkalmas néhány jelentősebb életművel rendelkező művész több könyvvel való bemutatkozására, valamint az elkülönülő kabinetek szellősen csatlakoznak egy központi "Lesesaal"-ba, ahol egyrészt helyet kapnak azok az alkotók is egy-egy munkával, akik maguk még nem hoztak létre komoly sorozatokat, viszont ezen a jelentős rendezvényen alkalmat kapnak a bemutatkozásra. Másrészt viszont a "Lesesaal" kiválóan tölti be a könyvek asztalon való lapozásának, prezentációjának oly fontos funkcióját, hisz ez a művészkönyv kategória egyik specifikuma. A bemutató asztal és környezete szintén, mint műalkotás jelenik meg.

A kabinet rendszer kialakításánál konkrét alkotókból indultam ki, akik a "Könyvtáron" belül egy-egy karakteres gyűjteményt képviselnek, minthogy eddigi munkájuk sugallja a "Poesie" (Költészet), "Geschichte" (Történelem), "Natur" (Természet) , "Technik" (Technika), Philosophie" (Filozófia), "Kunst" (Művészet), "Phantasie" (Fantázia), "Psychologie" (Pszichológia) kategóriákat. A folyosóról nézve az "Asztal", a nyitott olvasóterem szerepel középen, a köré sorban csatlakozó kabinetek mindegyikébe belelátunk, így a könyvtár háttérszínével egységes vizuális karaktert ad, a kabinetek csak minimális tónuskülönbséget mutatnak. A Könyvtár bejáratánál kétoldalt a fal kissé befordul, hogy alkalmas legyen "kapu" kialakítására, felirat elhelyezésére, esetlegesen egy-egy kiemelt mű prezentálására, valamint a szomszédos standok, kiállítások anyagtól való jellegzetes elkülönülésére.

A "Bibliothek" program gazdag részletezési lehetőségeivel a művészkönyv megőrzendő humán vonatkozásaira is utal, mely harmonizál a magyarországi csodálatos könyvtárakkal és könyvészeti hagyományokkal, hiszen mai szemmel és elvont értelemben, egy régi könyveket, kódexeket tartalmazó gyűjtemény maga is "Művészkönyv-Bibliothek".

 

A MŰVÉSZKÖNYVEK MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE

 

I.

A társaság célja az egyetemes könyvkultúra és a képzőművészet legjobb hagyományainak egyesítése, a művészkönyv magyarországi történetének feldolgozása, művészi továbbfejlesztése, a szellemi kincs átörökítése a jövendő generációk számára.

II.

1993. szeptember 24-én megalakult a Magyar Művészkönyvalkotók Társasága Budapesten.
A Társaság legszebb célja a könyvtárgy témából következően az egyetemes könyvkultúra és a képzőművészet legjobb hagyományainak egyesítése, önálló alkotók munkáin keresztül világunk speciális megfogalmazása és megörökítése a jövendő generációk számára.
Céljaink megvalósítására feljogosít a magyarországi jelentős könyvkultúra tradíciója, a gazdag képzőművészet, s mindkettő egyben kötelez is e nemes érték művészi továbbfejlesztésére.
Tiszteletben tartjuk a műfajban alkotó elődeink munkásságát, felkutatjuk és megőrizzük a korábbi megjelenések dokumentumait. Szándékunk az évekig búvópatakként, más műfajhoz kapcsolódva (mail-art, koncept-art, objekt, könyv-design) létező művészkönyv, könyvtárgy rangjához méltó bemutatása. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a külföldön szintén reneszánszát élő műfaj jelentől alkotóival.
Feladatunknak érezzük a könyvtárgy magyarországi történetének feldolgozását, a régi és új objektek szakszerű leírását, művészeti meghatározását, az így összegyűjtött szellemi kincs kiadványban történő megjelentetését, kiállításokon való szemléltetését.
Az alapítók együttes szándéka volt ezért a társaság létrehozása, a jövőben pedig működtetése.

 

 

 

Logo
Frankfurt '99 Kht.
Budapest, 1054 Báthori u. 10.
Fax: +(36) 1 269 20 53
E-mail: frankfurt_99.kht@mail.matav.hu