A FRANKFURT'99 KHT. KÜLDETÉSE

 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Frankfurt '99 Szolgáltató Közhasznú Társaságot, röviden a Frankfurt '99 Kht.-t, abból a célból hozta létre, hogy a magyar államalapítás millenniumi megemlékezéseinek sorozatába tartozó nemzetközi események rendezési és szervezési feladatait ellássa.

Magyarország lesz az 1999. október 13-17. közötti Frankfurti Könyvvásár díszvendége. Részvételünk a magyar államiság millenniumi ünnepségeinek nemzetközi nyitánya, nagyszerű alkalom, hogy - a harmadik évezred küszöbén, az európai uniós csatlakozás jegyében - a világ figyelmét újra a magyar történelem és kultúra értékeire irányítsuk.

A 99-es előkészületekhez kapcsolódó, 1998. október 7-12. közötti frankfurti magyar szereplést is a Frankfurt '99 Kht. szervezi.

A társaság profiljába könyvek, újságok, időszaki kiadványok megjelentetése, hangfelvételek kiadása, művészeti és múzeumi tevékenység tartozik, illetve a magyar és a magyarországi kulturális örökség védelme, ápolása. Gazdasági tevékenységet csak közhasznú munkája érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. Programjairól folyamatosan hírt ad a sajtóban, könyvbemutatókon, támogatást nyújt műfordítóknak és kiadóknak, anyagilag helytáll a 99-es Frankfurti Könyvvásár magyar programjaiért.

A társaság célja, hogy a magyar irodalmat sokoldalúan mutassa be, a külföldön már ismert szerzők új műveit eljuttassa régi olvasóikhoz, és hogy a fiatalabb nemzedékekre is felhívja a figyelmet. A 99-es Frankfurti Könyvvásár magyar megjelenésének kísérő rendezvényeit, a zenei, színházi és táncszínházi programokat, a filmes eseményeket, a kiállításokat szintén a Frankfurt '99 Kht. szervezi, azzal az igénnyel, hogy Németország szerte minél több új barátot szerezzen a magyar kultúrának, a régieket pedig megerősítse abban: helyesen döntöttek, amikor figyelmük tárgyául Magyarországot választották.

 

 

Logo
Frankfurt '99 Kht.
Budapest, 1054 Báthori u. 10.
Fax: +(36) 1 269 20 53
E-mail: frankfurt_99.kht@mail.matav.hu