A MAGYAR IRODALMI JELENLÉT FRANKFURTBAN

 

ét nagy jubíleum képezi a Frankfurti Könyvvásár kiemelt témájának, a “Magyarország határtalanul” történelmi keretét. Egyrészt Magyarország 2000-ben ünnepli Magyarország államalapításának millenniumát - ezer éve, hogy Szent István koronáját Szilveszter pápától megkapta. Ezáltal lett az akkor még nagyrészt pogány Magyarország a keresztény Európa része. A másik évfordulót a “Tíz év demokrácia és európai integráció” címszó alatt foglalhatjuk össze. Kádár János távozása után (1988 április) megkezdődött a demokratikus átalakulás, és a kommunista diktatúra leépülése. 1989 október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot és március/áprilisban megtartották az 1947 óta első, szabad választásokat.

Hogyan kapcsolódnak ezek az események a magyar irodalom könyvvásári jelenlétéhez és a magyar kultúrához? A kultúra a cenzúra elleni túlélési harcában szellemi előfutára lett a mostani demokráciának. A könyvvásáron bemutatott klasszikus és kortárs magyar irodalmi művek tartalmukban a megalkuvásmentes igazságkeresést vagy egyszerűen a politikai elvárásoktól függetlenné vált esztétikai értékeket képviselik.

A magyar kultúra számára soha nem vetődött fel az Európához való tartozás kérdése. Az első modern irodalmi lap neve is (“Nyugat”) ezt a földrajzi önmeghatározást jelképezte. Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsö és más nagy szerzők egyértelműen az európai értékekhez igazodtak, anélkül, hogy a magyar hagyományokat háttérbe szorították volna. Bartók Béla népdalokat gyűjtött és egy modern zenét alkotott. Rippl-Rónai József oeuvre-je a kortárs francia festészettel egyenértékű volt, és Ferenczi Sándor budapesti pszichoanalitikus iskolája közvetlen kapcsolatban állt Sigmund Freuddal.

A Frankfurti Könyvvásáron való kiemelt megjelenés ebben az évben lehetőséget nyújt majd az összes magyarországi irodalmi és művészeti irányzat bemutatására. “Magyarország határok nélkül” – ez a szlogen jelenti egyrészt a kifelé való nyitottságot - a szomszédos népek és kultúrák irányába - másrészt a belső nyitottságot - a különböző stílusirányzatok, áramlatok, művészeti műfajok elfogadására. Az irodalmi program vonatkozásában ez a nyitottság az eddigi színkép kiszélesedését jelenti. A már Németországban ismert és népszerű szerzők mellet, mint Szabó Magda, Kertész Imre, Konrád György, Nádas Péter, Esterházy Péter és Eörsi István – bemutatkoznak az ország fiatal írói, mivel a 80-as - 90-es évek irodalmát Kukorelly Endre, Garaczi László, Bartis Attila, Márton László és Závada Pál új könyvei jelenítik meg. A korábbinál erőseb lesz az írónők megjelenése: A Bécsben élő Vándor Györgyi kiadja a Sztálini Rajk-per utáni börtönévek emlékeit. Horányi Katalin a Magyarországon sikeres regényével, az “Időzavar”-ral jelenik meg, melynek cselekménye a 70-es - 80-as években játszódik. Szintén regénnyel jelentkezik Vathy Zsuzsa és Gordon Agáta, a Münchenben élő Relle Ágnes a “Horen” magazin különkiadást mutatja be, a berlini Kalász Orsolya, aki egyidejűleg német és magyar költeményeket ír, valamint gyűjti az 1960 után született szerzők poétikus műveit.

Egy roma-verses antológia is megjelenik, a roma-prózaírókat Lakatos Menyhért meséi képviselik. Ugyanakkor számtalan zsidó témájú könyv és (többek között Haber Péter könyve “A zsidó Budapest”), a magyar államhatáron kívül élő magyar kisebbséget képviselő írók (Tolnai Ottó, Grendel Lajos) művei is megjelennek.

A klasszikusokat és a modern klasszikusokat Kosztolányi Dezsö, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond és Radnóti Miklós képviselik. Két próza-antológia (“Magyarország hétfőtől péntekig” és “Királyság a szélen”) prezentálja a mai novellairodalmat. A “Magyar évszázad” című regénysorozatot értékelhetjük úgy mint olvasókönyvet a történelemhez.

Ezt a sokszínűséget nagyrészt a német, osztrák és svájci kiadók együttműködése tette lehetővé. Több, mint kilencven magyar könyv jelenik meg német nyelvterületen. Három versenykiírás és speciális támogatás következményeként kb. ötven magyar kiadót bátorítottak kiadványaik külföldi nyelven történő megjelentetése. Ezt a nagy volumenű könyvprogramot az irodalmi rendezvényeken is bemutatjuk –Frankfurtban, Bad Berleburgban, Aschaffenburgban, Darmstadtban, Heidelbergben és más városokban 60 - 70 felolvasásra kerül sor, melyeken összesen kb. 100 szerző vesz részt.

 

 

Logo
Frankfurt '99 Kht.
Budapest, 1054 Báthori u. 10.
Fax: +(36) 1 269 20 53
E-mail: frankfurt_99.kht@mail.matav.hu