AZ 51. FRANKFURTI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR MAGYAR NEMZETI STANDJA

 

 

z idei év októberében hazánk lesz az 51. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár díszvendége. Ezért az idei rendezvény kiemelkedő jelentősséggel bír a magyar részvétel szempontjából. A hazai könyvkiadás felvonultatása mellett számos kulturális programra, előadásra is sor kerül majd. A magyar kiállítói részvételt a Frankfurt 99 Kht. koordinálja.

1999. márciusában született meg a döntés arról, hogy a német partnerek ajánlatát elfogadva nagyobb helyszínen, a vásárterület 3. számú épületének földszintjén kerül megépítésre a nemzeti stand, a Magyar Pavilonnal közös térben. A döntést követően a stand tervezője, az Ekler Építész Kft módosította a stand belsőépítészeti tervezésével. A korábbi évek két és félszáz négyzetméterével szemben idén mintegy 650 négyzetméter bérelt területen valósul meg a létesítmény. A terv a magyar standot egységes arculattal kívánja felruházni, ezért az installációtól a bútorzatig és a feliratokig következetesen érvényesíthető, és a látogatók számára is követhető építészeti elképzelést javasolt. A terv alapötlete a könyv felnagyításának építészeti metaforáját aknázza ki. A stand berendezési tárgyai egytől-egyig emberméretűre nagyított könyvészeti objektumok. A kiállítói standokat szekrény méretű, ám könyv kinézetű, fixen rögzített “szekrénykönyvek” határolják és teszik komfortossá, hiszen gardrób és könyvtároló szekrényként szolgálnak. A boxok sorát könyvespolcokat idéző díszletezés határolja, amelyeknek “felső polcán” feliratozott reklámhordozó díszletkönyvek láthatóak. A könyvtári polcsorokat formázó standsorok között a pódium határolását gördíthető “szekrénykönyvek” adják, amelyek polcain egyúttal könyvek tárolhatók. Lényeges eleme a tervnek, hogy a vásáron résztvevő könyvkiadók standjait azonosító és figyelem-felkeltő feliratok vagy lógók csak a nagyított díszletező könyvekre kerülhetnek, azok gerincére vagy borítójára. Nagyobb méretben más felirat nem jelenhet meg.

 

 

A nemzeti standon két megjelenési forma lehetséges, egyrészt az egyénileg jelentkezők részére meghirdetett bérelhető standokon, másfelől pedig a Kht. a magyar könyvkiadás egészéről szeretne képet adni tematikus csoportosításban, díjtalan részvételt biztosítva ezzel a kisebb, szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró kiadóknak. Célunk idén is a magyar könyvkínálat lehető legszélesebb spektrumának bemutatása, színes szakmai és kísérőprogramok szervezése, amelyek méltó hátteret adhatnak a magyar megjelenésnek. Ilyenek a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének, a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség szakmai programjai, a kiadók saját rendezvényei, könyvbemutatói, de idesorolhatók a kulturális rendezvények, amelyek a stand pódiumán kapnak helyet.

Régi magyar bordalok, történeti dalok, Balassi, Berzsenyi, Petőfi és más költők megzenésített művei szólalnak meg gazdag hangszerrepertoárral, korabeli öltözetben a Vagantes Trió tolmácsolásában. A Magyar Borkollégium borkóstolója, amelynek résztvevői a legjobb magyar borászok és természetesen a közönség lesznek, várhatóan üde színfoltja lesz a programnak. Szerepet kap a hazai német nemzetiségi irodalom is, amelynek különös aktualitást ad a tavaly fiatalon elhunyt Koch Valéria válogatott verseit tartalmazó kötet bemutatása. Dr. Glatz Ferenc, az MTA elnöke a magyarországi tudománypolitika aktuális kérdéseiről tart előadást.

A TVK és a Helikon Kiadó kerekasztal-beszélgetésén neves magyar szociológusok (Hankiss Elemér, Lengyel László, Szilágyi Ákos, Gombár Csaba) vesznek részt. Kiállítások is színesítik a stand program kínálatát. A Magyar Illusztrátorok Társasága Ex Libris tárlat keretében a legjobb hazai grafikusok műveit mutatja be, míg a tübingeni Dr. Horst Fassel A német irodalom magyarságképe c. kiállítása, amely a 13.-tól a 20. századig kíséri figyelemmel a németek magyarságról alkotott képét hazánkról.

A nemzeti stand tehát felkészült arra, hogy a magyar kultúra és a magyar könyv e nagy ünnepének méltó kereteket biztosítson Frankfurtban.

 

 

Logo
Frankfurt '99 Kht.
Budapest, 1054 Báthori u. 10.
Fax: +(36) 1 269 20 53
E-mail: frankfurt_99.kht@mail.matav.hu