ZENE MAGYARORSZÁGRÓL

 

 

iállításunk a magyar zene világába vezeti el a látogatókat. A zene terjedését szerencsére nem korlátozzák a nyelvi határok, és nem volt akadálya annak, hogy a magyar muzsika elismerést szerezzen magának az egész világon. Magyarország régóta muzikális országnak számít. Franz Liszt és Bartók Béla, Franz Lehár és Kálmán Imre neve éppúgy sokfelé ismert és kedvelt, akár a zeneoktatásban világszerte elterjedt Kodály-módszer vagy éppen a magyarországi cigányzene.

Zenét leginkább hangzó alakban, hangfelvételeken keresztül lehet megismerni. Ezt a célt szolgálja a kiállító helyiség közepén felállított CD-asztal, amelynek választéka a magyar zeneszerzők és előadók felvételeiből válogat. A zenei múlt értékeinek bemutatása mellett kivételes hangsúly kerül az utóbbi évtizedek termésére, s így számos olyan komponista alkotásaival is meg lehet ismerkedni, akik még nem válhattak nemzetközileg ismertté.

A kortárs zene képviselőinek műveibe, a magyar zeneélet aktuális eseményeibe a modern média eszközeivel is belepillanthatnak. Ezt a célt szolgálják a Budapest Music Center által rendelkezésre bocsátott számítógépek, amelyeken interaktív módon búvárkodhatnak azokban az adatbázisokban, amelyek a magyar zenével kapcsolatban az interneten is hozzáférhetők. (A CD-k meghallgatásához és a számítógép kezeléséhez forduljanak bizalommal segítségért a hostessekhez.)

A körben felállított paravánokon rövid, képekkel illusztrált áttekintést kaphatnak a magyar zene múltjának és jelenének különféle területeiről. A legjelentősebb magyar zeneszerzők közül kiemelt szerepet kap Liszt és Bartók, valamint a 20. századi kórusmozgalom és zenepedagógia fejlődésében kimagasló szerepet játszott Kodály Zoltán. Munkásságuk néhány fontos állomását kézirat- és nyomtatott kottaoldalak szemléltetik. E kimagasló egyéniségek mellett megismerkedhetnek a magyar kottanyomtatás és operajátszás történetével, valamint a zeneélet fő színhelyeivel. Helyet kap továbbá a népzene, az operett és a könnyűzene néhány jellemző pillanata, valamint a magyar előadóművészet nagyjainak arcképcsarnoka.

A polcokon a magyar zenei könyv- és kottakiadás keresztmetszete látható. A legfrissebb kiadványok mellett helyet kapnak a korábbi évtizedek immár elismerten nagyjelentőségű munkái is. A zenetörténet klasszikusai mellett nagy hangsúllyal vannak jelen a magyar zene nagyjaival és a magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatások összefoglalásai. A magyar zene 20. századi története igazolja, hogy a műzenének mennyire fontos forrása lehet a népzene, amelynek kutatása és népszerűsítése máig központi feladata a magyar zenetudománynak. A kották között figyelemre méltók a pedagógiai kiadványok, amelyek mind az iskolai énekoktatásban, mind a hangszertanításban a zene iránt érdeklődő fiatalok megbízható támaszai lehetnek. A folyóiratok között pedig éppúgy láthatók a zenetudomány fő orgánumai, mint a zenekedvelők által szívesen olvasott magazinok.

 

 

Logo
Frankfurt '99 Kht.
Budapest, 1054 Báthori u. 10.
Fax: +(36) 1 269 20 53
E-mail: frankfurt_99.kht@mail.matav.hu